tin tức công ty

  • Chuyến đi của công ty vào năm 2021

    Chuyến đi của công ty vào năm 2021

    Cho đến năm 2021, PetnessGo ngày càng lớn mạnh và sẽ có hơn 15 người trong bộ phận kinh doanh.Bộ phận bán hàng đã hoạt động rất tốt trong những năm qua và chúng tôi đã đạt được hiệu suất bán hàng rất tốt.Vào tháng 6 năm 2021, chúng tôi quyết định thực hiện ...
    Đọc thêm